Behandlingar

Vi har en bred kompetens, utbildar oss ständigt och uppdaterar vår kunskap.
På kliniken utför vi olika sorters behandlingar.

Vi bedriver ett aktivt patientsäkerhets- och kvalitetsarbete på kliniken. 

Det är viktigt för oss att du är nöjd med din behandling. Ta kontakt med oss om du är missnöjd. Du kan också vända dig till Praktikertjänsts Reklamationsnämnd (PRN).