Sömnapné/snarkskena

Vi har möjlighet att hjälpa Dig som lider av sömnapné!

Sömnapné är ett tillstånd som innebär att du får korta, upprepade andningsuppehåll när du sover. Luftströmmen i svalget täpps till när tungan faller bakåt i svalget. Du är ofta trött på dagarna då andningsuppehållen stör sömnen under natten.

Förutom allmänna råd som viktminskning, minskad alkoholkonsumtion samt rökstopp finns ytterligare behandlingar som CPAP, kirurgi och antiapnéskena. Denna snarkskena har god effekt vid mild till måttlig sömnapné och är enkel att använda. 

För att få behandling med en antiapnéskena krävs en remiss från din läkare, vanligtvis efter en sömnutredning och en fastställd diagnos. Du betalar sedan sjukvårdstaxa vid varje besök hos oss i samband med framställningen av skenan. 

Vi kan även hjälpa dig som har besvärande snarkningar till ett självkostnadspris. 

Hör av dig för mer information!