Recept och provtagning

Kan jag få ett recept utskrivet i samband med mitt besök via den digitala tjänsten?

Om läkaren bedömer att du är i behov av receptbelagd medicin kommer du att få det utskrivet på samma sätt som när du träffar din läkare på vårdcentralen. Vi följer Läkemedelverkets riktlinjer och anvisningar för förskrivning.

När kan jag hämta ut mitt recept?

Om du har fått ett recept utskrivet hämtar du ut det som vanligt på valfritt apotek.

Kan jag skicka någon annan att hämta ut mitt recept på apoteket?

Om du ger din tillåtelse genom en fullmakt kan någon annan hämta ut ditt recept. Mer information och blanketter för fullmakt hittar du på E-hälsomyndigheten.

Hur fungerar det om jag behöver lämna prover?

Om du behöver lämna prover så gör du det på vårdcentralen som vid ett fysiskt besök.