Psykisk hälsa

Citymottagningen arbetar för en hög tillgänglighet i syfte att snabbt kunna hjälpa personer att förbättra sin psykiska hälsa. För mer information om hur vi arbetar med psykisk hälsa och hur du gör för att kontakta sjukvården får du välja om det gäller psykisk hälsa för barn och unga mellan sex och 17 år gamla eller vuxna (18 år och äldre) här under. Om det handlar om barn upp till och med fem år kontaktar man barnets BVC-sköterska. 

Psykisk hälsa - Vuxna 18, år och äldre.

Psykisk hälsa - Barn och unga, 6-17 år.