Barn och unga, 6-17 år

Du som är 6–17 år och mår psykiskt dåligt ska i första hand ringa Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten för att få stöd och rådgivning. Det gäller också dig som är vårdnadshavare eller närstående.

Telefon: 1177, knappval 2 Telefontider: måndag–fredag 8–17

När du ringer till Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten får du prata med en vårdpersonal och berätta hur du mår. Du kan till exempel få rådgivning eller en tid för besök på hos oss på hälsocentralen eller på en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning.

Om du redan har kontakt med oss på hälsocentralen i ditt ärende kan du vända dig till oss direkt istället för till Kontaktcentret.

Läs mer om var du kan söka vård om du mår psykiskt dåligt.