1177-Sjukvårdsrådgivningen

1177/Sjukvårdsrådgivningen i Västerbottens län

Ring 1177-sjukvårdsrådgivningen när du blir sjuk och behöver råd om vård. De har öppet dygnet runt. Telefonnumret är 1177.

Erfarna telefonsjuksköterskor svarar på frågor, ger råd och hjälper dig att hitta rätt i vården. Att ringa 1177 kostar lika mycket som ett lokalsamtal.

Du kan också läsa råd och information kring vården på deras hemisda, 1177.se.