Västerbottens Hälsoundersökningar

Du som fyller 40, 50 eller 60 år får en kallelse till hälsoundersökning, där vi försöker spåra riskfaktorer för utveckling av de vanligaste folksjukdomarna, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Då kommer först få komma till mottagningen för provtagning där vi kontrollerar blodfetter, blodsocker och blodtryck. Du kommer digitalt få en enkät om dina levnadsvanor som du besvarar hemma. Resultatet av provtagningen och enkäten blir en "hälsoprofil" som är unik för dig.

I samband med provtagningen bokas du in till separat individuellt hälsosamtal antingen via telefon eller ett besök då resultatet av din hälsoprofil presenteras.

Mer information om Västerbottens hälsoundersökningar finns på webbplatsen 1177.se.