Graviditetskontroll

Graviditetstest

Om du är under 25 år och har utebliven menstruation kan du vända dig till barnmorska för att göra en graviditetstest kostnadsfritt. Graviditetstest finns även att köpa på apoteket.

Graviditetstkontroll

Alla gravida kvinnor erbjuds besök på barnmorskemottagning. Barnmorskebesöken under graviditeten är kostnadsfria.

Om du är gravid – ring direkt till din barnmorska och boka tid för inskrivningsbesök. Det är viktigt att komma så tidigt som möjligt till barnmorskan, vi ger information om vad du bör tänka på nu när du blivit gravid. Du behöver veta hur du ska förhålla dig till kost och motion och om du röker eller använder alkohol behöver du veta hur det påverkar ditt barn.

Du kommer sedan att träffa barnmorskan flera gånger under graviditeten. Det finns då möjlighet för dig att ställa frågor och barnmorskan kommer att göra kontroller för att se att du och barnet mår bra.

Vi har ett nära samarbete med din familjeläkare, spec-MVC och BVC och CityPraktikens fysioterapeuter. Vid behov kan vi även förmedla kontakt med vår psykolog inom MHV/BHV.

Vi kan erbjuda akupunkturbehandling för graviditetsrelaterade besvär.

Alla kvinnor erbjuds ett ultraljud i graviditetsvecka 18 för att beräkna graviditetslängd, kontrollera antalet foster och även titta över barnets större organ föra att upptäcka eventuella avvikelser hos fostret.

Cirka 6-8 veckor efter förlossningen är mamma välkommen på en efterkontroll hos sin barnmorska. Tiden bokar du själv.

Förstagångsföräldrar erbjuds föräldragrupp. Under träffarna informeras bland annat om förlossningen, amning och tiden efter förlossningen. Gruppträffarna ger också tillfälle att träffa andra blivande föräldrar.

För mer information se:
www.livsmedelsverket.se