Gynekologisk cellprovskontroll

I Region Västmanland erbjuds alla kvinnor mellan 23 och 50 år cellprovtagning från livmodertappen vart 3:e år. Efter 50 år kallas man vart 5:e år fram till 64 års ålder.

Kallelsen utgår från cytologlaboratoriet på Region Västmanlands sjukhus och provet tas på den barnmorskemottagning som du tillhör. Provet är kostnadsfritt för alla. Har du fått en kallelse för cellprovtagning, se instruktion på din kallelse.
Varför är det viktigt att ta cellprov?
Livmoderhalscancer är en ovanlig sjukdom idag tack vare att så många undersöker sig regelbundet. Denna sjukdom utvecklas långsamt, så det finns ingen anledning att undersöka sig alltför ofta. Om du är äldre än 50 år och har haft ett antal normala cellprover tidigare är sannolikheten mycket liten att du längre fram utvecklar förändringar. Därför glesas kontrollerna ut efter 50 år och upphör vid 64 år. Om du får blödning vid samlag eller långvariga blödningsrubbningar bör du beställa tid hos läkare.

Cellförändringar är inte farliga i sig men de kan däremot ge besvär på sikt om de inte åtgärdas i god tid. Man har nästan alltid gott om tid. Det tar många år för en cellförändring att utvecklas till cancer. Riskerna ökar kraftigt om du inte undersöker dig regelbundet. Cancerfallen har minskat betydligt men cirka 500 kvinnor får livmoderhalscancer varje år i Sverige.

Var omtänksam mot dig själv och delta i undersökningen när du blir kallad.

Hur går provtagningen till?

Undersökningen är enkel och smärtfri. Barnmorskan tar prov på livmodertappen samt inuti livmoderhalsen. Du får svaret hemskickat. Ibland går provet inte att bedöma p g a otillräckligt med celler eller en tillfällig inflammation. Du blir då kallad till din barnmorskemottagning för ett nytt prov. Provtagningen är kostnadsfri.

Vad händer om prover visar någon avvikelse?

Om provet visar någon avvikelse kommer du att få en tid till gynekolog på Kvinnokliniken inom 3 månader för utredning och eventuellt behandling. Ibland måste cellförändringar tas bort med ett enkelt kirurgiskt ingrepp. Ett behandlingsprogram för cellförändringar finns. Varken cellförändringar eller en normal behandling av dessa påverkar dina framtida möjligheter att få barn.