Mödra- och Barnhälsovårdspsykolog

Som blivande eller nyblivna föräldrar kan man känna sig orolig. Man kan känna sig nedstämd och mamman kan ha svårt att glädjas åt graviditeten eller det nyfödda barnet.

Mödra- och Barnhälsovårdspsykologen vänder sig till er som väntar barn, nyligen blivit föräldrar eller som har barn under 6 år.

Psykologen inom barnhälsovården på CityPraktiken arbetar personal- och familjeinriktat med psykologisk hälsofrämjande och förebyggande arbete. Psykologen kan samarbeta med andra runt barnet och familjen såsom barnmorska, BVC-sköterska, läkare, barnspecialistläkare, logoped, barn- och ungdomspsykiatrin, förskola och specialpedagog.

Psykologen har tystnadsplikt. Alla kontakter med mödravårdspsykolog är kostnadsfria.