Stress

Stress är en naturlig reaktion på olika typer av påfrestningar på kroppen. Dessa påfrestningar kan vara fysiska, psykiska och känslomässiga.

Stress upplevs olika från individ till individ och det är individens tolkning av situtationen som skapar stressen.

Stress delas upp i positiv stress (kortvarig stress) och negativ stress (långvarig stress).

Positiv stress har inga negativa hälsoeffekter på kroppen utan skapar förutsättningar för att klara utmaningar. Immunförsvaret kan stärkas av positiv stress, kroppen har även förmågan att återhämta sig efter ett positivtstresspåslag.

Negativ stress bryter ned kroppen. vid ett negativt stresspåslag utsöndrar kroppen inte bara adrenalin och noradrenalin utan även kortisol. Långvarigt kortisolpåslag är skadligt för hjärnan och kroppen. Sömnen blir sämre vid långvarig stress. Symtom på negativ stress kan vara trötthet, depression, dålig sömn, irritation, sämre prestationsförmåga samt minskat immunförsvar.

Symtom på stress kan vara:

  • Olust att stiga upp och gå till arbetet

  • Trötthet

  • Humörsvängningar, irritation, nedstämdhet, ångest.

  • Magont.

  • Hjärtklappning.

  • Förstoppning,diarré.

  • Muskelspänningar i nacke och axlar, huvudvärk.

Detta kan leda till:

  • Ökad risk för fetma.
  • Ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Stresshantering

Med viss övning kan du lära dig att hantera stress. För bör man identifiera orsaken till stressen.

Dra ned på ambitionsnivån.Lär dig att misslyckas.Hitta glädjeämnen i livet.Lär dig andas rätt.Tag kontroll över din vardag.Ät sunt och långsamt.Motionera regelbundet.Se över din sovmiljö, skapa en regelbundenhet kring sovandet, lägga sig vid samma tid etc.

CityPraktiken erbjuder stresshanetring i form av BK-grupper (basal kroppskännedom).

Boktips!

29 sidor mot oro, Kerstin Jeding
29 sidor mot sömnbesvär, Kerstin Jeding
Våga förändra ditt liv med KBT, Anna Frestin
Andrum, Johan Nyström

Länkar

Enkla tips för stresshantering
Vårdguiden - Stress
Suntarbetsliv
Vårdguiden - Sömnen är viktig för hälsan