Psykosocial mottagning

Vårdcentralen ansvarar för första linjens psykiatri vilket innebär stödsamtal, bedömning och behandling av lätta till medelsvåra depressioner, ångesttillstånd samt kriser. Välkommen att boka tid och du känner påtaglig nedstämdhet, ångest, oro, stress eller har sömnproblem.

Ett besök är 30 minuter och är en KBT inriktad konsultation. Fokus är på att ringa in dina besvär, bedömning av vilka beteendeförändringar och verktyg som kan hjälpa dig ur problemen, samt planering framåt. Vi erbjuder inga längre behandlingar utan en begränsad riktad behandlinginsats, som mest 5 besök.

Besök kan ske på mottagningen eller via video.

Vi som arbetar här:

Helena Sjönvall, psykolog

Damir Brkic, psykolog

Pernilla Gullberg Dahlin, kurator

Bokning av besök:

Via vår digitala tjänst Mitt PTJ eller via mottagningen på telefon 08-557 603 50

Video ”drop-in”-besök kan bokas samma dag och erbjuds mellan kl. 13-13.30, bokning kan göras via Mina vårdkontakter 1177.se eller samma morgon via mottagningen på telefon 08-557 603 50 eller via MittPTJ

Barn och unga:

Dalens psykosociala team erbjuder bedömning, rådgivning och behandling för barn och ungdomar 6-17 år.

Verksamheten erbjuder hjälp i tidigt skede vid lindrigare till måttlig psykisk ohälsa hos barn och unga. Du som är ung och du som är förälder till någon ung som mår psykiskt dåligt kan vända dig till oss vid symtom som: stress, nedstämdhet och ångest.

Vi arbetar med KBT och erbjuder upp till 5 besök.  

Ring mottagningen, 08-557 60 350, eller kontakta oss via Mitt PTJ för en första initial bedömning.

Grupper och föreläsningar:

Vi erbjuder även föreläsningar och gruppbehandlingar, se schema här