Leif Kullman

Specialist i Oral Radiologi och Medicine Doktor
Leif examinerades från Tandläkarhögskolan i Malmö 1975. Han flyttade till Stockholm och började arbeta som allmäntandläkare i Folktandvården. Efter ett par år delade han detta arbete med en halvtidstjänst som assistenttandläkare på Tandläkarhögskolan i Huddinge och arbete som privattandläkare i Trosa.  
År 1993, tog Leif en specialistexamen i Oral Radiologi. Då hade det privata engagemanget avslutats och en heltid på Tandläkarhögskolan ersatt. Förutom Röntgen jobbade Leif några år inom området Rättsodontologi. Leif disputerade 1995 på Karolinska Institutet. Sedan följde tolv år som chef på Röntgenavdelningen och  Associate Professor på tandläkarhögskolorna i Riyadh och Kuwait City.  
Leif återvände hem till Stockholms tandläkarhögskola 2012 och arbetade som övertandläkare fram till 2018 då han påbörjade en privat röntgentjänst hos EBF Dentalröntgen i Stockholm. Sedan 2023 jobbar Leif deltid på Danakliniken.