Vårt utbud

Till oss kommer Du via remiss från din ordinarie tandläkare. På Danakliniken arbetar specialisttandläkare, tandhygienister och tandsköterskor som tillsammans samarbetar för att ge bästa möjliga tandvård.

Samtliga vårdgivare är anslutna till Försäkringskassan. När vi mottagit remiss kan det ta upp till 6 veckor till första besöket hos oss, men vi bekräftar remissen så fort den kommit till oss. I samband med undersökning lämnas kostnadsberäkning.

Utbud

Käkkirurgi

Käkkirurgi karaktäriseras av utredning, diagnostisering och behandling av patienter som har missbildningar, vävnadsförluster eller skador i munhålan, käkarna och omgivande vävnader.

Vi erbjuder :

 • Rekonstruktion av käkben och ersättning av förlorade tänder med tandimplantat – implantatkirurgi 
 • Rekonstruktion av mjukvävnad - mjukvävnadskirurgi 
 • Visdomstandkirurgi och andra komplicerade tandborttagningar. 
 • Operation av cystor och andra typer av godartade tumörer i munhålan.
 • Behandling av olika typer av inflammations- och infektionstillstånd i mun- och käke. 
 • Diagnostisering, utredning och behandling av slemhinneförändringar i munhålan. 
 • Utredning av käkledssjukdomar. 
 • Utfärdande av invaliditetsintyg till försäkringsbolag vid skador i munhålan (vårdsskada eller olycksfall). 
 • Specialistkirurgi under lättnarkos

Eftersom Danakliniken har flera olika specialiteter, kan vi erbjuda patienterna vård inom flera specialistområden och intern-remitterar därför patienten till rätt specialitet.

Oral protetik

Vad är Oral Protetik?

Oral protetik avser att rehabilitera bett genom att skapa goda funktionella och estetiska förhållanden. Våra behandlingar innebär att ersätta förlorad vävnad men olika proteser, fasta- eller avtagbara. Oftast är det hela eller delar av tänder som återskapas till följd av förluster orsakade av bl.a karies, tandlossning, olycksfall, bakomliggande sjukdomar eller medfödd avsaknad av tandanlag.


Fast och Avtagbar protetik


De protetiska tandersättningarna kan vara fasta eller avtagbara. Fasta ersättningar på egna tänder utgörs av kronor eller broar. Fasta ersättningar kan även vara förankrade på implantat (titanskruvar). En avtagbar tandproteser kan utgöras av en hel över- eller underkäksprotes som ersätter en hel tandrad, eller en partialprotes som ersätter en eller flera tänder i samma käke.

Protetik är oftast multidisciplinär

Behandlingarna är inte sällan mycket komplexa vilket kan kräva multidisciplinära ställningstaganden och samarbeten, vilket sker dagligen.
Vi har ett mycket nära samarbete med de Tandtekniska laboratorium som vi anlitar runt om i Sverige och som i möjligaste mån framställer vår protetik på orginalkomponenter.


Välkommen med remiss.

Parodontologi

Parodontit (Tandlossningssjukdom) 
Parodontit (tandlossningssjukdom) är en kronisk inflammationssjukdom med inflammation i tandens stödjevävnader, som leder till en progressiv, långsam och smygande förlust av tandfäste och omgivande ben. 
Tandlossning går ofta så långsamt att du inte själv upptäcker sjukdomen. Ju tidigare behandlingen mot tandlossning påbörjas, desto större chanser att återfå frisk vävnad runt tänderna. 


Vad är orsaken till parodontit  
Uttalade riskfaktorer för parodontit är bakteriebeläggningar, tobaksrökning och ärftlighet. 
Det är viktigt att hålla tänderna rena så att bakterier inte kan samlas mellan dem. Förutom tandborste är det bra att använda mellanrumsborstar. 


Behandling 
Behandlingen blir enklare att göra om tandlossningen upptäcks tidigt. Men du kan få behandling även om tandlossningen pågått en längre tid. Då kan det krävas specialistvård. När tandköttsfickan blivit för djup går det inte längre själv att rengöra området ordentligt. Efter en fullständig undersökning hos specialisttandläkare inleds en omfattande rengöring av tänderna hos specialutbildade tandhygienister som rengör tandköttsfickorna, efter att man har säkerställt att du har rätt teknik för att hålla tänderna rena. 
Det kan ibland bli nödvändigt att göra en operation för att få bort bakterier och tandsten i de fördjupade tandköttsfickorna. Operationen görs med lokalbedövning och du brukar inte behöva bli sjukskriven efteråt. Ibland går det inte att rädda alla tänder utan några måste tas bort. Då kan du därför behöva en tandersättning, till exempel tandbrygga, protes eller implantat. 


Viktigt med eftervård 
Efter behandlingen är det viktigt att gå på regelbundna besök hos tandhygienisten som kommer att avlägsna bakterier och tandsten om det behövs och kontrollera om det finns nya infektioner.  

Vi erbjuder:  

 • Kirurgisk behandling av inflammation kring tänder och implantat
 • Regenerativ och rekonstruktiv behandling av förlorat ben eller mjukvävnad
 • Rekonstruktion av käkben och ersättning av förlorade tänder med implantat
 • Odontologiskt omhändertagande av patienter med hematologiska, invärtesmedicinska och onkologiska sjukdomar och tillstånd
 • Omhändertagande av patienter med oralpatologiska sjukdomar eller tillstånd 
   

Endodonti

_D027294.jpg

Endodonti omfattar diagnostik, behandling och förebyggande av sjukdomsprocesser i tandpulpan och därav betingade förändringar i de periradikulära vävnaderna, utgående från tandens rotkanalsystem. Endodontisten utför rotfyllningar och endodontiska behandlingar. 

 

Vid en endodontisk behandling, även kallat rotfyllning, borrar tandläkaren in till hålrummet i tanden där den inflammerade eller döda pulpan finns. Hålrummet rengörs noggrant. Behandlingen genomförs med hjälp av röntgen och ibland även elektroniska mätinstrument.

Behandlingen görs vanligtvis vid två tillfällen. Det rengjorda hålrummet förses med bakteriedödande medel mellan behandlingarna. Vid det andra besöket kan vanligtvis tanden rotfyllas, vilket innebär att ett gummimaterial förs in i det rengjorda hålrummet tillsammans med en klisterliknande pasta.

I vissa fall av endodontiska skador kan specialisten behöva göra en rotspetsoperation. Det är ett kirurgiskt ingrepp som innebär att tandköttet fälls upp för att kunna göra en liten öppning i benet. Genom detta ingrepp kan infektionen lättare nås vilket gör att området kan rengöras ordentligt samtidigt som rotspetsen kan slipas av och förseglas noga.

Anestesiologi

Oral Radiologi

Oral Radiologi är en diagnostisk vetenskap.

För att kunna säkerställa vilken munsjukdom en patient lider av så tas bilder på tänder/käkar /munhåla och baserat på bilderna, ställer man en diagnos.

Baserat på diagnosen i sin tur, kan man ge rätt behandling till patienter.

Så det radiologen gör är att han övervakar själva bildtagningen så att den sker på ett strålsäkert sätt och därefter skrivs ett röntgenutlåtande till den kliniskt arbetande tandläkaren /specialisten som remitterat till röntgen.

Vi kan t.ex hjälpa till med följande röntgenundersökningar

● Inför implantat, mätning om tillräcklig med ben finns

● Utredning munsjukdomar inför tandläkarens behandlingsstart

● Visdomständer, läge, rotanatomi samt läge i relation till nerv

● Värkpatienter (allmän värk eller vid misstänkta cystor och tumörer)

● Bihåleutredningar där tänder kan vara orsak

● Käkledsutredning hos patienter med tuggproblem/värk

● Utredning inför komplicerade rotfyllningar

På kliniken kan vi ta intra-orala bilder, Panorama och CBCT. Vår radiolog kan även göra ett utlånade på bilder som du tagit själv, det går bra att skicka remiss och bilder via Frenda eller per post.