Reza Parsa

Specialist i Käkkirurgi  
Reza Parsa examinerades från Karolinska institutet år 2002, därefter jobbade han två år inom allmäntandvården i Sverige innan han begav sig till England för nya utmaningar. 
Reza jobbade nio år i England innan han flyttade hem till Stockholm för att påbörja sin specialisttjänstgöring vid Karolinska Universitetssjukhuset. I England utnämndes han år 2009 till ''Bästa unga tandläkare'' och var den första svenska tandläkaren att tilldelas priset tillföljd av flera andra priser från British Dental Association. Utöver sin kliniska verksamhet jobbade han även som handledare för nyutexaminerade tandläkare i South West Deanery-England.  
Efter hemkomsten tjänstgjorde Reza fyra år på käkkirurgiska mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset innan han påbörjade sin nya tjänst som Övertandläkare och ämnesföreträdare vid Käkkirurgiska mottagningen på Mälarsjukhuset i Sörmland. Reza har tidigare undervisat tandläkarstudenter vid Karolinska Institutet inom ämnet Käkkirurgi. 
Idag jobbar han heltid på Danakliniken och ansvarig för käkkirurgiska verksamheten. På fritiden jobbar han som medicinsktrådgivare åt försäkringsbolag.