Shadi Parsa

Shadi Parsa är Specialist i Endodonti. Hon är en erfaren endodontist med tandläkarexamen från Karolinska Institutet och specialistexamen från Eastman i Stockholm. Shadi har under många år varit handledare för tandläkarstudenter vid grundutbildningen på Karolinska Institutet och även bedrivit forskning där. Tidigare har Shadi arbetat privat i Stockholm, men sedan nov 2021 arbetar hon på Danaklniken. På Danakliniken kommer Shadi erbjuda specialisttandvård inom endodonti och utför smärtutredningar, infektionssaneringar genom ortograd såväl som retrograd endodontisk behandling