Priser

Våra priser ligger i nivå med Folktandvårdens priser. 
Du kan i samband med din undersökning få ett kostnadsförslag av oss som är beräknad på den vård som du behöver.

Det kan vara svårt för dig som patient att veta vilka åtgärder och kostnader som är aktuella för just dig när du kommer på besök hos oss. Den slutgiltiga behandlingskostnaden påverkas bland annat av svårighetsgraden på behandlingen, men också hur mycket som du eventuellt får ersatt av tandvårdsersättningen.

Tandvårdsstödet från Försäkringskassan

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

  • Ett allmänt tandvårdsbidrag
  • Högkostnadssydd

Tandvårdsbidrag
Alla har rätt till ett allmänt tandvårdsbidrag som ges varje år av försäkringskassan. Storleken på detta bidrag varierar beroende på din ålder och kan användas vid tandvårdsbehandling hos både legitimerad Tandläkare och Tandhygienist.

Är du mellan:

  • 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år
  • 30-74 år blir bidraget 300 kr per år
  • 75+ blir bidraget 600 kr per år

Du får detta bidrag den 1:a juli varje år och kan spara det i högst två år. Försäkringskassan och vårt journalsystem håller reda på hur mycket just du har kvar att använda.

Högkostnadsskydd:
Inom tandvårdsersättning är det något vi kallar för högkostnadsskydd. Detta innebär:

  • att kostnader upp till 3000:- av referenspriset betalas 100% av patienten
  • för kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset* får du 50 procent ersättning
  • för kostnader över 15 000 kronor av referenspriset* får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende.. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet, utan betalas 100% av dig som patient.

Fri prissättning
Tandvården i Sverige tillämpar fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*

*Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet
Upp till 23-års ålder har du kostnadsfri tandvård.


Mer information om tandvårdsersättningen, se nedan:
www.tlv.se/tandvard/tandvardsstodet/
1177 - Tandvård när du är över 20 år

Läs mer på Försäkringskassan hemsida.