Patientinformation

Här samlar vi information som rör så väl nya som gamla patienter.

Första besöket
Vid ditt första besök hos oss vill vi göra en grundlig undersökning av din mun. Ta med dig legitimation och aktuell medicinlista. När undersökningen är gjord diskuterar vi vilka behandlingar som är aktuella. Därefter gör vi ett kostnadsförslag och övriga besök planeras in. Det kanske även blir nödvändigt för dig att besöka vår tandhygienist.
Om du har besvärande akuta problem såsom värk eller trasiga fyllningar så åtgärdar vi givetvis detta först om Du så önskar.

Ett välkomstbrev skickas ut före första besöket med information om mottagningen.
Vi har ingen reception, det är bara att sitta ner i väntrummet så kommer vi ut och hämtar dig

Kostnader

Tandvårdsstödet
Du som är försäkrad i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Det år du fyller 23 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd. Om du har särskilda behov av tandvård, kan du även ha rätt till tandvårdsstöd från ditt landsting eller din region (landstingens tandvårdsstöd). För den tandvården får du inte statligt tandvårdsstöd.

Allmänt tandvårdsbidrag

  • Från och med det år du fyller 23 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Högkostnadsskydd
Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kronor.
Sedan får du ersättning för:

  • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 001 och 15 000 kronor
  • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor

Kosmetisk tandvård ingår inte i det statliga tandvårdsstödet.
På försäkringskassans hemsida kan du läsa mer.