Hur fungerar tjänsten?

Får jag träffa min läkare när jag använder tjänsten?

Tjänsten bemannas av samma vårdpersonal som du möter när du ringer till oss eller besöker oss.

Hur kommunicerar jag med hälsocentralen?

Du har kontakt med oss via en chatt på din mobil, dator eller surfplatta. Ta den tid du behöver för att svara på frågorna. Ibland kan du även behöva skicka in bilder för att ge mer underlag för oss att bedömma.

Besöket avslutas när du fått den hjälp du behöver, du får gott om tid att sätta dig in i de råd du får och ställa följdfrågor till oss.

Varför måste jag svara på så många frågor?

Precis som vid ett vanligt besök behöver vi få grundlig information om hur du mår för att kunna göra rätt bedömning av ditt hälsotillstånd. Du kommer att få de frågor som är relevanta för dina besvär. De svar du ger kommer att ligga till grund för vår bedömning.

Kan jag få hjälp när som helst på dygnet?

Du kan påbörja ditt besök och ge svar på de förberedande frågorna när som helst under dygnets alla timmar. Tjänsten är huvudsakligen bemannad kl. 08.00-15.00 och vår personal kommer att återkomma till dig med en bedömning så fort som möjligt. Vi svarar inte på helgdagar. Målet är att vi ska hinna svara dig inom två timmar under tjänstens bemanning men ibland är det många som kontaktar oss och då kan det dröja lite längre. Upplever du en allvarlig försämring och inte får kontakt ring 1177. Vid livshotande tillstånd ring 112.

Vad händer om jag behöver ett fysiskt besökt?

Om personalen bedömer att du behöver ett fysiskt besök hjälper vi dig att boka in en tid.