Kostnad och betalning

Vad kostar ett besök?

Från och med den 1 januari 2024 debiteras även digitala kontakter (innehållsmässigt motsvarande ett besök på mottagning) som resulterar i en medicinsk bedömning/åtgärd.

Vi är en privat vårdgivare som har avtal med Region Gävleborg. All kontakt med vården debiteras enligt Region Gävleborgs avgiftshandbok. Det gäller även digitala besök genom videosamtal eller chatt då samtalet ersätter ett fysiskt besök eller leder till en åtgärd. 

Prisinformation för både fysiska och digitala möten finns på sidan Patientavgifter i Gävleborg. I de fall besöket inte fullföljs, eller resulterar i ett fysiskt besök på hälsocentralen, debiteras du inte för besöket.

Hur betalar jag?

Du får en faktura hemskickad efter den digitala kontakten. 

Gäller högkostnadsskydd och frikort?

Ja, högkostnadsskydd och frikort gäller för digitala tjänster hos oss. 
Läs mer på www.1177.se för respektive region.

Hur registreras patientavgiften på mitt frikort?

De avgifter som ingår i högkostnadsskyddet registreras av oss i ditt digitala e-frikort.

När du nått beloppsgränsen för högkostnadsskyddet skapas ett frikort automatiskt. Frikortet skickas till din folkbokföringsadress. Du behöver då inte betala fler avgifter under tiden frikortet är giltigt.

Läs mer om E-frikort här

Regler för fakturering och krav

Anmärkning
Om du tycker att du fått en felaktig faktura, ska du göra en anmärkning mot fakturan senast åtta dagar efter fakturadatum. 

Betalningsvillkoret är 30 dagar. Är fakturan då obetald skickas en påminnelseavgift på 60 kr.  

Inkasso
Om en faktura är obetald efter förfallodagen trots påminnelse så skickas ett inkassokrav. Med inkassokravet tillkommer en avgift på 180 kronor och dröjsmålsränta enligt räntelagen. 

Om du tycker att du fått ett felaktigt inkassokrav kontaktar du inkassobolaget.

Kronofogden
Om en faktura fortfarande är obetald efter inkassokravets förfallodag kan regionen lämna in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten.

Om du tycker att du fått ett felaktigt betalningsföreläggande kontaktar du Kronofogdemyndigheten.

Kontakt

Vänd dig till hälsocentralen via Mitt PTJ eller via rådgivningen (026-60 09 09) om du har frågor eller synpunkter på tjänsten gällande betalning.