Patient- och datasäkerhet

Kan jag känna mig trygg med att göra mitt vårdbesök digitalt hos min hälsocentral?

Vår personal tar fullt ansvar för din behandling, precis som när du besöker hälsocentralen. Om personalen bedömer att du behöver ett fysiskt besök får du hjälp med att boka tid på hälsocentralen. Via vår digitala tjänst vill vi ge dig som patient större frihet och ökad tillgänglighet till samma kvalitativa vård som du får när du fysiskt besöker din hälsocentral inom Praktikertjänst.

Hur får jag tillgång till min journal?

Ditt besök journalförs på samma sätt som vid ett fysiskt besök. Gå in på 1177 för att ta del av din journal.

Vem kan läsa min journal?

Din journal omfattas av tystnadsplikt och vi följer alla lagar och regler för vårdgivare i Sverige. Endast behörig personal som behöver ha tillgång till dina uppgifter för att utföra sitt vårdarbete har tillåtelse att läsa din journal. Om du vill ha en journalutskrift, loggutdrag, spärra din journal eller journalutdrag kontaktar du hälsocentralen.