Välkommen till Eira Hälsocentral!

Eira Hälsocentral är en verksamhet inom Praktikertjänst AB och drivs på uppdrag av Region Gävleborg inom ramen för Hälsoval Gävleborg. Detta innebär att alla kan lista sig på Eira Hälsocentral, samt att avgifter och andra villkor för patienten är desamma som vid de regionsdrivna hälsocentralerna.

Vi erbjuder primärvård med hög kvalitet, god tillgänglighet, personligt bemötande och kontinuitet. 

Bild glasparti Eira Hälsocentral

Glasparti Eira hemsida (1) (1).jpg

Vårt utbud

Hos oss finns ett stort utbud av vård och hjälp

Vårt utbud

Barnavårdcentral

Läs mer om vår barnavårdcentral 

BVC

region gävleborg

 

Kvalitetsmarke_farg.jpg