Medicinska sekreterare

Vi medicinska sekreterare ansvarar för journalföring, remisser, posthantering, fakturering, IT, telefoni, schemaläggning och allt som dyker upp på hälsocentralen. Det är också vi som bemannar hälsocentralens reception.

För att komma i kontakt med vår administrativa personal, ring 026 - 60 09 09.

Våra medicinska sekreterare

Bild: Helena Olsson

Helena Olsson

Medicinsk sekreterare

Bild: Fia

Fia Bäckström

Administratör

Bild: Elin Wahlberg

Elin Wahlberg

Medicinsk sekreterare

Tillbaks till vårt utbud

imagexs0k.png