Vård hos oss

‏‏

Vård hos oss

Hos oss får du hjälp. Vi är en liten praktik med stor erfarenhet och på vår moderna klinik erbjuder vi all tandvård du behöver. Som patient hos oss blir du igenkänd, och du känner igen oss. Efter en grundlig undersökning får du individanpassad rådgivning och en personlig åtgärdsplan.

Ring vid akuta besvär. Vi kan oftast hjälpa dig samma dag.

Svartvit bild

tandvård beskuren.jpeg

Behandlingar

Undersökning

Vid en undersökning går vi igenom tänderna med spegel och sond. Även tandköttet, munslemhinnan och käkfunktionen undersöks. I de flesta fallen behöver vi ta några röntgenbilder och ibland kompletterar vi med fotografier på tänderna. Finns det något specifikt du vill ha hjälp med går vi igenom dina önskemål och förväntningar. Vi registrerar eventuella fynd och gör en åtgärdsplan med kostnadsförslag.

Akuta behandlingar

Det kan finnas många orsaker till att man behöver söka sig akut till oss. Till exempel trasig tand, tandvärk eller olycka. Oavsett vilket så kan vi hjälpa dig, oftast samma dag. Problemet undersöks, diagnosticeras och rätt åtgärd utförs.

Förebyggande tandvård

Den icke-lagade tanden kommer alltid att vara starkare än den lagade tanden så det är viktigt att sköta sin munhygien från tidig ålder. God munhygien och bra kostvanor minskar risken för karies och tandlossning. Hur man behöver sköta sin munhygien är individuellt och därmed är det är viktigt att var och en får rätt rådgivning och kontinuerlig stödbehandling i form av rengörning. Vi gör en individuellt utformad plan för din förebyggande tandvård.

Lagningar

En lagning kan behöva göras om du har en skada på tanden eller på en befintlig fyllning. Skadorna kan bland annat vara orsakade av karies, sprickor, frakturer eller slitage. Små hål i tänderna behöver sällan åtgärdas med en lagning eftersom att mindre angrepp kan stanna upp med rätt förebyggande tandvård. Om tanden behöver lagas gör vi det med komposit eller glasjonomer. Självklart erbjuds du bedövning för att behandlingen ska vara smärtfri.

Rotfyllningar

Tanden innersta struktur består av nervvävnad som kallas pulpa. Ibland blir den inflammerad eller infekterad och en rotfyllning behöver göras. Det innebär att det sjuka i tanden rensas bort och ersätts med rotfyllningsmaterial.

Beroende på orsaken till rotbehandlingen görs den i en eller flera sittningar. När tanden är symptomfri kan man slutligen fylla den med en lagning eller täcka den med en krona. En rotfylld tand är skörare än en frisk tand men med rätt överkonstruktion kan den hålla under många år framöver.

Tandutdragningar

En tand kan ibland bli så pass skadad eller infekterad att den behöver tas bort. Det händer också att friska tänder behöver avlägsnas, exempelvis visdomständer som inte får plats. När tanden och tandköttet är ordentligt bedövade tas tanden försiktigt bort med tunna instrument som påverkar omkringliggande vävnad så lite som möjligt. Tandutdragningar kan vara enklare eller mer komplicerade beroende på tandens utseende eller dina medicinska förutsättningar. Av den anledningen kommer du alltid få noggrant anpassad information både innan och efter tandutdragningen.

Kronor och broar

Om tanden har en stor skada är krona oftast det bästa alternativet. En krona omsluter helt eller delvis den skadade tanden och kan anpassas precis efter tandens ursprungliga färg och form. Broar, även kallad bryggor, görs för att ersätta flera intilliggande skadade tänder eller för att fylla ut en lucka där en tand saknas.

Majoriteten av våra kronor och broar tillverkas i keramiska material och limmas fast över det som är kvar av tanden. Dessa material klarar mer belastning jämfört med lagningar gjorda i komposit. Vi samarbetar med enbart med svenska tandtekniska lab där större delen av tillverkningsprocessen sker digitalt med hög precision.

Implantat

Tandimplantat kan vara det bästa sättet att ersätta förlorade tänder med. Efter en utökad undersökning får du information om hur processen kan se ut för just dig. En implantatbehandling kan förenklat delas in i två steg; en kirurgisk del och en protetisk del. Den kirurgiska delen innebär en operation där man skruvar ner ett implantat av titan i käkbenet och den protetiska delen följer veckor eller månader efter då man skruvar en krona på implantatet. För den kirurgiska delen har vi en erfaren käkkirurg som kommer till kliniken och utför operationen. Den protetiska delen görs av oss på praktiken.

Det finns många fördelar med att ersätta förlorade tänder med implantat istället för tex broar eller proteser. Fråga oss så berättar vi gärna mer om det är aktuellt för dig.

Käkkirurg
Vid mer komplicerade åtgärder, till exempel att operera in tandimplantat eller ta bort svåra visdomständer, har vi en erfaren käkkirurg som kommer till vår klinik och utför det. Det ökar bekvämligheten för dig som patient då allt kan ske här hos oss.  

Tandblekning & Estetisk tandvård

Tandblekning
Det finns flera olika sätt att bleka sina tänder på. Vi har valt metoden där vi tar avtryck på dina tänder för att låta framställa mjuka bettskenor att ha blekningsgelen i. Efter att vi har provat ut skenorna och instruerat dig kan du påbörja tandblekningen hemma. Fördelen med denna metod är att resultatet står sig länge. Du kan i framtiden komplettera med nytt blekningsgel då skenan kan återanvändas så länge du inte gör större förändringar i munnen. Blekningsgelen innehåller karbamidperoxid eller väteperoxid.

Innan en blekningsbehandling påbörjas är det viktigt att tänderna undersöks för att säkerställa att det inte finns skador som kan förvärras av blekningen.

Estetisk tandvård syftar till att korrigera och förbättra färg och form av antingen enstaka tänder eller hela bettet. Beroende på omfattningen av dina önskemål kan det göras i mer eller mindre avancerade former. Blekning, byte av missfärgade lagningar, tandreglering och skalfasader är olika exempel på åtgärder som kan ha en upplyftande effekt för ditt leende. Samspelet mellan estetik, form och bettfunktion är ytterst viktig för hållbara resultat och därför måste vi gå igenom dina förväntningar omsorgsfullt innan vi kan presentera behandlingsförslag. Det finns fall där små behandlingar kan ha stor inverkan på leendet och så finns det fall där ingen behandling är den bästa behandlingen. Hos oss får du god rådgivning med fokus på tändernas långsiktiga välbefinnande.

Invisalign

Tandreglering kan man göra hela livet. Invisalign är det senaste när det kommer till tandreglering för vuxna. Det kan användas för både små och stora bettfel. Antingen görs det av estetiska skäl eller som en del av en större bettrehabilitering där man behöver optimera tändernas position innan övrig behandling är möjlig. Med hjälp av en digital modell av dina tänder kan vi få ett förutsägbart resultat enligt dina önskemål. Tandförflyttningen sker med 3D-printade genomskinliga plastskenor som byts varje vecka. För varje skena flyttas tänderna lite i taget. Kontakta oss gärna för mer info eller besök invisalign.se

Proteser

En protes kan ersätta några enstaka eller alla tänder i en käke. En protes kan vara utformad för temporär användning eller som ett permanent alternativ. Man ska inte glömma att en protes är avtagbara och upplevs ofta som lite rörliga trots goda förankringar.

Bettskenor och snarkskenor

Det finns olika anledningar till att behöva en bettskena. Det kan bero på käkleds- och ansiktssmärtor eller på grund av aktiv tandslitage. Ibland är du som patient själv medveten om problem med tandgnissling och/eller tandpressning, men många gånger är det vi i tandvården som upptäcker eller har misstanke om detta vid undersökningstillfället. Ibland görs en bettskena för att skydda protetiska konstruktioner i munnen. En bra bettskena 3D-printas efter dina tänder och justeras/slipas in efter sättet du biter ihop på.

Många människor har problem med att de snarkar eller får andningsuppehåll när de sover, så kallad sömnapné. Långa och täta andningsuppehåll kan leda till syrebrist och ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Ett behandlingsalternativ är en snarkskena vilket vi kan hjälpa dig med.

Behandling av tandlossning

Tandlossning, även kallad parodontit, är en våra vanligaste folksjukdomar och orsakas primärt av en inflammation i tandköttet. Om inflammationen inte stoppas i tid angrips käkbenet (som är fästet för tänderna) och tänderna kan få en ökad rörlighet och i värsta fall gå förlorade. Förloppet sker oftast mycket långsamt men det är viktigt att vara uppmärksam på blödning från tandköttet och uppkomsten av tandsten. Vid varje undersökning kontrollerar vi tandköttet noggrant och mäter eventuella tandköttsfickor för att se om förändring sker över tid. Regelbunden förebyggande behandling minskar risken för tandlossning. Är tandlossningsproblemet mer omfattande kan vi utföra lokala operationer där vi skrapar rent området från den inflammatoriska vävnaden som orsakar bennedbrytningen.

Mindre omfattande kirurgi

Vissa tillstånd på tänder och tandkött kräver en mindre operation. Det kan till exempel vara hela eller delar av tänder som ska tas bort där en vanlig tandborttagning inte är möjlig, eller mer omfattande tandlossning som opereras för att få rengjort ordentligt. Vi gör en noggrann undersökning med röntgen och tar hänsyn till ditt medicinska tillstånd. Självklart arbetar vi under sterila förhållanden.

Tandvårdsrädsla

En vanlig missuppfattning är att undersökningar primärt görs för att upptäcka tandsjukdomar. Undersökningar är i verkligheten ännu viktigare för att förebygga tandsjukdomar. Det bästa botemedlet mot tandvårdsrädsla är alltså att göra regelbundna undersökningar. På så sätt kan man upplysa eller upptäcka eventuella skador innan de blir allt för problematiska. Med dagens förfinade teknik kan dessutom all behandling i princip ske helt smärtfritt. Vi lyssnar på dig och anpassar behandlingen efter din förmåga så låt det inte ta för lång tid mellan tandläkarbesöken. För oss är det av största vikt att du känner dig trygg.

‏‏‎ ‎