Priser

Här finns en kort sammafattning om priser hos oss, för att kunna ge dig ett individuellt kostnadsförslag med den korrekta försäkringskasseersättningen är du välkommen till oss för en undersökning.

Inte alla behandlingar ersätts av försäkringskassan. 

Tandvård för barn och undomar t.o.m 23 år är gratis.

För mer information läs här om tandvårdsförsäkringen.

Prisexempel

Undersökning: från 1090:- beroende på omfattning.

Hygienistbehandling: från 1200:-

Lagningar: från 920:- till 1900:- beroende på storlek och tand.

Tandkronor: från 7500:- inkl. tandtekniska kostnader

Implantat: beror på vilken tand/tänder, offereras efter undersökning.

Utdragning av tand: från 1500:- till 2300:-

Rotfyllning: från 4200:- till 7000:-

Ovanstående är prisexempel och exklusive eventuellt avdrag från försäkringskassan. Detta betyder att kostnaden kan bli lägre.

Tandvårdsbidraget från försäkringskassan är 600:- per år för den som är 24-29 år eller har fyllt 65 år. Alla andra har ett årligt bidrag på 300:-. Det finns även ett högkostnadsskydd.