Bilder från kliniken

Personal vid datorn i receptionen

Skulptur av tand i trä i receptionen

Personal i korridor på kliniken

Tandvårdsprodukter som säljs på kliniken