Priser

Kontakta oss om Du önskar prisuppgifter för specifika behandlingar. Du får alltid behandlings och kostnadsförslag inför större behandlingar.

Tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd

Tandvårdsstödet i Sverige består av två delar som du som är inskriven i Försäkringskassan kan ta del av. Dels är det ett tandvårdsbidrag som genereras årligen och är tänkt att användas till förebyggande åtgärder som exempelvis undersökning. Den andra delen är ett högkostnadsskydd som betalar en del av de kostnader som överstiger 3000 kr.

Tandvårdsbidrag
Tandvårdsbidraget är 300 kr/ år för dig mellan 30 och 65 år. Under 30 och över 65 år är tandvårdsbidraget 600 kr/ år. Detta finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan och betalas ut direkt till din Tandläkare eller Tandhygienist.

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet beräknas utefter ett referenspris och ersätter en del av kostnaderna som överstiger 3000 kr. Tänk på att priset för olika behandlingar varierar beroende på var i högkostnadsskydddet man befinner sig. På www.forsakringskassan.se får du mer information.