Arbetsterapeutiska verktyg på ett bord, bland annat en boll mätistrument för greppstyrka och en ortos.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuter arbetar med att främja för en god aktivitet och individens självständighet.

Det kan innebära träning eller strategier för nya tillvägagångssätt. Det kan även vara hjälpmedel eller andra sätt att anpassa den fysiska miljön. Vi gör ofta hembesök eftersom behandlingen har bäst effekt i den miljö man oftast vistas i. Vi samarbetar med andra vårdgivare för att säkerställa bästa möjliga kvalitet.

Exempel på arbetsterapeutiska insatser är:

  • Rehabilitering av skador och sjukdomar i händer

  • Gruppträning t.ex. handträning med paraffin

  • Föreläsningar t.ex. om artros eller fallprevention

  • Minnesutredningar och arbetsförmågebedömningar

  • Aktivitetsbedömningar och intyg för bostadsanpassning

  • Hjälpmedelsutprovning och ortostillverkning

  • Rådgivning och information

Legitimerade arbetsterapeuter

            

       Valeria Arevalo                          Sara Gisslén                            

Ida Hägglund    

Ida Hägglund                       Maria Mackaldener