Våra behandlingar

 • Allmäntandvård
 • Barn och ungdomstandvård (t.o.m. det år du fyller 23 år)

Här hittar Du regionens blanketter för val/byte av tandklinik

 • Kronor och broar
 • Bettskenor 
 • Tandskydd (som används vid sportsammanhang)
 • Tandblekning (vi utför skonsam blekning av dina tänder)
 • Rotbehandling
 • Problem med visdomständer
 • Kosmetisk och estetisk tandvård
 • Porslinsfasader
 • Implantat

Vid behov remitterar vi till specialisttandläkare.