Hoftekliniken

 Hoftekliniken är en centralt belägen gynekologmottagning mitt i Helsingborg. Hos oss möter du en varm, trevlig miljö, kontinuitet och hög tillgänglighet. Vid mottagningen finns specialistkunskap avseende alla gynekologiska besvär. Och vi har en gedigen kompetens och omfattande erfarenhet.


Vi tar för närvarande inte emot nya patienter


Idag den 28/5 är mottagningen helt stängd pga ny nätverksinstallation. 


 


Om du har graviditetsönskan och är i behov av fertilitetsundersökning, är du dock välkommen att höra av dig.  Vi erbjuder behandling i samarbete med RMC och IVF Nordic. 


 


NYHET


Du som är gravid och inte varit patient hos oss tidigare, kan vi nu erbjuda tidigt ultraljud hos specialistbarnmorska till en kostnad av 800 kr.


 

Boka tid