Patientavgifter

Gynekologiskt besök 300 kr
Remiss från annan läkare 100 kr
Barn under 20 år och kvinnor över 85 år 0 kr

Privat besök i samband med IVF behandling 1500 kr

Frikort gäller. Vanliga kreditkort accepteras.
Glöm inte att ta med legitimation.
OBS! Uteblivet besök debiteras enligt Region Skånes riktlinjer med dubbel patientavgift, frikort gäller då ej.