Välkommen till Husläkarna i Österåker
Äntligen har vi fått en mindre leverans av covid-19 vaccin, så vi har nu påbörjat fas 1. Vi ringer ALLA i fas 1 och erbjuder covidvaccin så ni behöver inte ta kontakt med oss.


När det gäller fas 2 så påbörjas den när fas 1 är klar och det kommer att skickas ut ett brev från regionen när det är dags.


Vi uppdaterar här på hemsidan fortlöpande.Enligt direktiv från Region Stockholm rekommenderas alla som besöker vårdinrättningar att använda munskydd, rekommendationen gäller tillsvidare.


 


Vi har ett antal doser kvar av årets influensavaccin, ring och boka på 08-544 024 00


 


 
Med tanke på rådande situation och för att ta hänsyn till våra äldre och sköra patienter som besöker oss så måste du som patient alltid ringa till oss på 08-544 024 00 eller ta kontakt med oss via 1177.se. Du får alltså inte komma oanmäld till mottagningen. Vid akuta ärenden exempelvis bröstsmärtor, andnöd eller sårskador gå direkt till receptionen eller ring 112.


OBS! Endast om besöket inte kan klaras av på egen hand får en närstående närvara. 


Nyhet! Nu erbjuder vi även videobesök, för att boka in ett videobesök till våra läkare ring och boka på 08-544 024 00.


Du kan nu även läsa om vårt psykosociala team här på mottagningen: klicka här 


LJUSTERÖ
Nu finns det möjlighet att ringa direkt till distriktssköterskan på Ljusterö måndag till torsdag kl 08:00-08:30. Observera att ni måste ringa och boka för att få en tid till sköterska eller läkare på Ljusterö. Telefonnummer 08-54242500.


Aktuell information med anledning av Covid-19 (Coronavirus)  uppdaterat 20-06-10


Har du symtom på luftvägsinfektion?  •  Feber över 38°

  •  Huvudvärk

  •  Muskelvärk

  •  Andningssvårigheter

  •  Hosta

  • Utslag


– gör en självskattning för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården. corona.sll.se


Gå inte till någon vårdinrättning utan att ha ringt först, då du kan smitta andra!
Vid allmänna frågor angående coronaviruset ring 11313.
Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt.


Bra tips!
God handhygien med tvål, vatten och handdesinfektion. Hosta i armveck/näsduk och håll avstånd från andra på cirka 2 meter. Undvik att röra dig i ögon och ansikte.


För mer information gå in på folkhalsomyndigheten.se eller krisinformation.se


Försäkringskassan har även en särskild sida med aktuell information kopplat till coronaviruset klicka här för att komma till sidan. Du kan även läsa på Regeringskansliets hemsida om åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av coronaviruset, här finner du frågor och svar. 


Provtagningsindikation för patienter enligt region Stockholm
Personer med symtom som påminner om covid-19 och   •  har en sjukdomsbild där behandlande läkare bedömer att diagnos har en stor betydelse för fortsatt handläggning.

  •  behöver vård på sjukhus även om anledningen till vård är en annan än de symtomen.

  •  flyttar in på, eller bor på ett särskilt boende för äldre (SÄBO), LSS-boenden eller   socialpsykiatriska boenden.


UTEBLIVET BESÖK
För att minska antalet uteblivna vårdbesök utan giltigt skäl införs en avgift på 400 kronor i Region Stockholm från den 1 september.


 

Kontakt