Tandlossning

TANDLOSSNING – ÄVEN KALLAT PARODONTIT

Tandköttsinflammation orsakas av bakterier och kan övergå i tandlossning eller parodontit vilket innebär att tänderna förlorar sitt benfäste och blir lösa. Ju tidigare man diagnostiserar och behandlar parodontiten desto större är chansen till läkning och att man kan behålla sina egna tänder. Att behandla parodontit är ett teamarbete mellan tandläkare, tandhygienist och inte minst patienten.

Behandling mot tandlossning

Behandlingen går till så att när vi har diagnostiserat tandlossning får patienten genomgå behandling hos tandhygienist med information och instruktion om hur han/hon ska sköta sina tänder. Tandhygienisten tar bort tandsten för att skapa förutsättningar för att upprätthålla en god munhygien. Beroende på hur väl patienten kan hålla rent och sjukdomens storlek lägger vi en vårdplan där vi kommer överens med patienten om hur ofta han/hon behöver komma till hygienisten för stödbehandling. Vår målsättning är att få patienten frisk och på det sättet blir det glesare mellan besöken.