Kontakt

Besöksadress:

Snapperupsg 12 Malmö
Telefon: 040-20 80 70
Fax: 040-20 81 10

Postadress:

Läkarhuset Ellenbogen
Dr Jan L Ericsäter
Baltzarsg 23
211 36 Malmö