Om Jan L Ericsäter

Specialistläkare inom:

Ortopedisk kirurgi.

Sidoutbildning inom:

Hand- och plastikkirurgi, kärlkirurgi, neurokirurgi och fotkirurgi, idrottsmedicin.