Karlstads Tandvårdsteam

Karlstads Tandvårdsteam

Vi har en liten och personlig tandläkarmottagning i centrala Karlstads, där du oftast får träffa samma personal vid dina tandläkarbesök. Hit är hela familjen välkommen för tandvård och barn och ungdom går gratis till och med det år de fyller 23. 

Patient ler mot tandläkare

Utfyllnad

Tillsammans genom pandemin


Tillsammans genom pandemin

Under ett år har Praktikertjänst filmat, intervjuat och dokumenterat arbetet under pandemin ute på mottagningarna och kontoret. Syftet med filmen är att lyfta medarbetarnas insatser och skildra en annorlunda vardag. Filmen tar avstamp i april 2020 och visar händelseförloppet fram till inledningen av vaccinationsprogrammet våren 2021.

Mer om dokumentären