Priser

Innan vi påbörjar en mer omfattande behandling lämnar vi alltid ett kostnadsförslag.

Tandvårdsstöd

Inne på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV, webbplats kan du läsa mer om det nuvarande tandvårdsstödet som infördes i Sverige den 1 juli 2008. Det utökades med stöd till vissa patientgrupper den 1 januari 2013.