Om oss och utbud


Välkommen!

Karlstad Specialist- och Allmäntandvård drivs av Antonios Zampelis och Jenny Johannesson. Vår klinik erbjuder allmäntandvård och specialisttandvård. För behandling hos våra specialister behövs en remiss från din tandläkare.

Vi erbjuder:

  • Specialisttandvård inom
       -  Parodontologi (tandlossning)
       -  Endodonti (rotfyllningar, revision av rotfyllning, apikalkirurgi och smärtutredningar)
       -  Dentala implantat

  • Ortodontisk behandling (tandreglering) med hjälp av skenor (Clear Aligners)

Väntrum

Mottagningsskylt

Reception

Utfyllnad

Tillsammans genom pandemin


Tillsammans genom pandemin

Under ett år har Praktikertjänst filmat, intervjuat och dokumenterat arbetet under pandemin ute på mottagningarna och kontoret. Syftet med filmen är att lyfta medarbetarnas insatser och skildra en annorlunda vardag. Filmen tar avstamp i april 2020 och visar händelseförloppet fram till inledningen av vaccinationsprogrammet våren 2021.

Mer om dokumentären