Hälsosatsningen

Mät blodtryck och blodsocker hos tandläkaren

Nu kan du mäta blodtryck och blodsocker hos oss. Från och med våren 2011 erbjuder vi dig en enklare hälsoscreening på vår praktik.

Var 17:e minut drabbas någon i Sverige av hjärtinfart eller stroke, ofta utan tidigare symtom. Väldigt många går omkring med för högt blodryck eller blodsocker utan att veta om det.  

Vi inom tandvården träffar våra patienter regelbundet. Vi vet att cirka 91 procent av den svenska befolkningen över 15 år har besökt tandläkaren under en två-årsperiod. Genom att upptäcka och förebygga i tid besparas du som patient mycket lidande.

Detta kostar dig inget extra.    

Hjärtforskaren: Viktigt att upptäcka i tid 

Att upptäcka högt blodtryck och blodsocker kan rädda liv.

– Nästan hälften av dem som avlider på grund av kranskärlssjukdom har inte vetat om att de har varit sjuka, säger Ronnie Willenheimer, medicinsk chef för Heart Health Group i Malmö och hjärtforskare vid Lunds universitet. 

Ronnie Willenheimer är mycket positiv till att patienter kan mäta blodtryck och blodsocker hos tandläkaren.

–En tidig upptäckt av högt blodtryck och störd sockeromsättning kan få stor betydelse för hälsan. Nästan hälften av dem som avlider på grund av kranskärlssjukdom har inte vetat om att de har varit sjuka.

Vad är det tandläkaren kan upptäcka?

– Ett högt blodtryck är en stark riskfaktor för att drabbas av hjärtkärlsjukdomar. Genom att mäta blodsocker går det att upptäcka en begynnande diabetes och därmed ökad risk för hjärtkärlsjukdom. Om behandling sätts in i tid, som förbättrad livsstil och medicin när det behövs, kan det verkligen påverka personens prognos, hälsa och fortsatta livskvalité.

Varför är det bra att upptäcka symtom tidigt?

–Ju tidigare risk för sjukdom upptäcks desto större är chansen att vården hinner förebygga så att patienten förblir frisk.