Varmt välkommen till Vårdcentralen Läkargruppen Landskrona!


På vårdcentralen Läkargruppen Landskrona blir du bemött med personligt engagemang och får träffa samma läkare varje gång – oavsett om besöket sker på plats, eller via nätet.


Förutom kunniga läkare, som är specialister i allmänmedicin, har vi erfarna sjuksköterskor, psykolog, dietist, arbetsterapeut och sjukgymnast. Allt är samlat på ett ställe, mitt i stan, för att göra det så enkelt som möjligt för dig.


Läkargruppen Landskrona ägs av vårdföretaget Praktikertjänst AB och arbetar på uppdrag av Region Skåne enligt samma avtal och med samma priser som de offentliga vårdcentralerna.


Vi erbjuder även privata hälsokontroller och vissa vaccinationer. Förutom vanligt förekommande intyg för exempelvis körkort, parkeringstillstånd och färdtjänst, kan vi även utförda vissa specialintyg såsom sjöfartsintyg inklusive Manilaintyg.


Nu kan du kontakta oss digitalt via Mitt PTJ


Lista dig här!