Priser

Läkarbesök på grund av sjukdom
Barn och ungdomar under 20 år + äldre patienter över 85 år
  0 kr
Läkarbesök på vårdenheten eller digitalt.   200 kr
Sjuksköterskebesök   0 kr
Distriktsköterskebesök   0 kr
Besök hos fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, dietist och arbetsterapeut
på vårdenheten
  200 kr
Vaccinationer    Se sidan Vaccinationer
 Grundläggande hälsokontroll   695 kr
 Utökad hälsokontroll    1995 kr
 Intyg    Se sidan Intyg
Övriga patientavgifter, klicka här >>