Hjärtspecialist/AllHeart

Anita Simhag kardiolog och specialist inom internmedicin och lungmedicin.


Jag studerade medicin på Karolinska Institutet och arbetade på Karolinska sjukhuset fram till dec 2018, sedan dec 2018 driver jag min egna mottagning. Jag är specialist inom internmedicin,kardiologi och lungmedicin.

På Medicheck kan jag bland annat hjälpa dig med
• Strukturerad hjärtutredning
• Uppföljning
• Utreder och behandlar högt blodtryck, hjärtrubbningar (till exempel förmaksflimmer), hjärtsvikt, kärlkramp, förhöjda blodfetter
• Information om riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar
• Rådgivning
• Receptförskrivning

Telefontider: 8.30-9.00
Telefon: 08-587 101 50