Välkommen till Leende Tandvård

Vi tar oss tid att lära känna din munhälsa, förstå dina behov och lyssna på dina önskemål. Att du ska uppleva ett lugn och känna dig trygg samtidigt som du får högkvalitativ vård är vår främsta prioritet. Det ska vara trevligt att gå till tandläkaren!


 


Viktig patientinformation ang rutinundersökningar


Pga covid-19 epidemin samt föräldrarledighet är vi försenade med våra undersökningar.  Ingen kommer bli bortglömd men önskas en snabbare tid var god ring mottagningen.