Barnhälsovård (BVC)

Välkommen till oss i barnhälsovården på BVC Praktikertjänst Lerums Vårdcentral.

Här arbetar två distriktssköterskor med mångårig erfarenhet som brinner för små barn, deras hälsa och välmående. Till oss vänder du dig för råd och stöd kring ditt yngre barns hälsa och utveckling, från den nyfödda lilla bebisen tills det är dags för skolstart. Se oss som ett stöd i din föräldraroll samtidigt som vi följer hur ditt barn växer, utvecklas och mår med barnets bästa som målsättning. Vi följer ditt barn med jämna mellanrum på planerade besök för att tidigt upptäcka eventuella sjukdomar eller svårigheter och vi kommer erbjuda ditt barn vaccinationer enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet. 

Barnhälsovårdens uppdrag är att arbeta förebyggande och stötta dig och barnet utifrån ert behov när det uppstår tankar, funderingar eller svårigheter kring exempelvis amning, kost, skötsel, utveckling, tillväxt, sömn, motorik, samspel, språk, vaccination, föräldraroll, gränssättning eller konflikthantering. 

Hör av dig till oss vid hemgång från BB, när du är nyinflyttad eller när du är på väg att hämta hem ditt adopterade barn så vi kan planera in ett första besök.
Vid första tillfället vi ses kommer vi försöka erbjuda ett hembesök till er familj. Alla barnhälsovårdsbesök inklusive vaccinationer på BVC är kostnadsfria.  

Alla som kommer till BVC ska kunna känna sig säkra över att inte mötas av smittor eller infektioner så om du eller ditt barn är sjukt eller skadat vänder du dig i stället till Vårdcentralen, akuten/barnakuten eller kontaktar 1177 beroende på hur allvarliga symtomen är.   

Vi följer Barnhälsovårdprogrammet i Västra Götaland och så här står det i inledningen på 1177 om just Barnhälsovården i V. Götaland:   

”Vid alla besök på BVC kommer barnets bästa först. Som förälder känner du ditt barn bäst och du får möjlighet att prata om barnet och om att vara förälder. Det finns ett nationellt barnhälsovårdsprogram som beskriver vilka hälsobesök som erbjuds från det att barnet föds till det börjar skolan. Besöken anpassas utifrån barns och föräldrars behov. Oftast träffar sjuksköterskan dig och ditt barn på BVC. Ibland kommer sjuksköterskan hem till er. På BVC får du mer information om när det är dags för hälsobesök. Alla barn erbjuds vaccinationer enligt ett nationellt barnvaccinationsprogram.”  

Läs mer

På 1177 Sjukvårdsrådgivningen kan du läsa mer om barnhälsovårdens roll.

Och på 1177 Sjukvårdsrådgivningen kan du även läsa mer kring allt som rör ”Barn och föräldraskap”.


Varmt välkommen till oss önskar Gisela och Åsa!