Psykosociala teamet

Ett rådgivande samtal hos oss på det psykosociala teamet innebär att du får beskriva ditt nuvarande mående och det du besväras av. Tillsammans med dig hjälper vi till att hitta rätt behandlingsalternativ och plan framåt för det du söker för. Det kan innebära behandling hos oss eller att vi hänvisar dig vidare till en annan vårdinstans.

Det psykosociala teamet arbetar med stegvis vård vilket innebär att patientens behov av vård styr vilken behandlingsinsats som erbjuds. Våra samtal är primärvårdsanpassade därav av korttidskaraktär. Ibland behövs bara ett rådgivande samtal ibland flera. Vi använder oss av både besökande samtal på plats samt digitala lösningar.

Vår kunskap och våra behandlingar i teamet är evidensbaserade och baseras på den senaste forskningen.

Vi som arbetar inom det psykosociala teamet har lång erfarenhet av att möta människor i svåra livssituationer. Det psykosociala teamet består av vårdsamordnare/rehabkoordinator och psykolog.