Välkommen!

Liljeholmens Ortopedi

-Handkirurgi


För att få komma till oss krävs remiss sedan den 1 oktober 2021 efter beslut från Regionen. Detta gäller även återbesök för patienter som är kända hos oss innan 1 oktober 2021 och som önskar återbesök för samma eller annan diagnos. En remiss är giltig i högst ett år från beslutsdatum, se fliken "För remittenter" för information om hur en ny remiss bör skickas. Liljeholmens Ortopedi är helt inriktade på handkirurgi. Vi samarbetar med DBI Vård och Hälsa (Farsta ortoped- och kirurgklinik) som är inriktade på bl.a. fotkirurgi och artroskopisk kirurgi av axlar och knäleder.

HAKIR

HAKIR

Vi följer upp vårdkvalitet via det svenska handkirurgiska kvalitetsregistret, för mer info se www.hakir.se.

Miljö

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

Detta innebär att vi har ett strukturerat miljöarbete med tydliga mål- och uppföljningar. Resultatet blir en minskad belastning på miljön genom bl a klok läkemedelsförskrivning, utfasning av farliga kemikalier och en hållbar resursanvändning.

bild miljö

iso_14001 redigerad.png