Utredning, behandling

Vi har avtal med Västra Götalandsregionen. Patientavgiften är 300 kr och frikort gäller. Patienter under 20 år och över 85 år är avgiftsbefriade. (Endast betalning med kort).

Vi erbjuder utredning och behandling av:

  • Infertilitet/Ofrivillig barnlöshet/Upprepade missfall
  • Ultraljud i tidig graviditet
  • Blödningsrubbningar
  • Klimakteriebesvär
  • Hormonella rubbningar
  • Inkontinens
  • Framfall
  • Vulvasjukdomar

Vissa prov sparas
När du lämnar prov i vården kan vissa prov komma att sparas i en biobank.
Läs mer om biobanker och biobankslagen på 1177.se och biobanksverige.se

Du kan boka tid själv eller få remiss via din distriktsläkare. Vid behov remitteras du vidare för operation på sjukhuset.

Infertilitetsutredning

Vid infertilitet (ofrivillig barnlöshet) kan vi erbjuda komplett utredning med provtagning och undersökning av livmoder, äggledare och äggstockar. Vi kan också hjälpa till att utföra äggledarundersökning för patienter som påbörjat utredning på annan klinik.

Hälsodeklarationer att ladda ner inför besök:

(hälsodeklaration kvinna / hälsodeklaration man

Vi remitterar vid behov efter utredning till fertilitetsklinik för provrörsbefruktining/IVF.

Man kan också söka till oss 

Vi samarbetar med Livio Fertilitetscentrum Göteborg Göteborgs IVF klinik och IVF Nordic Göteborg och genomför så kallade distansstimuleringar för provrörsbefruktning.

Vi utför även ultraljudundersökningar för patienter som gör infertilitetsbehandling på annan klinik i Sverige eller utomlands upp till 46 års ålder samt ultraljud för könsbestämning under graviditetsvecka 18-26 . 

Ring för mer information och tidsbokning.