Välkommen till Lunda Tandvård


Du ska känna dig trygg när du går till tandläkaren och tandhygienisten. Från att du ringer oss och får en tid av någon vars röst du känner igen till att du kliver ut på trottoaren och möts av stadshallens välbekanta fasad ska du känna trygghet i varje steg. Det är vårt uppdrag.




Hur hanterar vi det rådande läget med covid-19?

Med anledning av pågående spridning av covid-19 ber vi alla patienter som har luftvägssymtom (lindrigare som svårare) och/eller feber att kontakta oss digitalt eller via telefon för ombokning av er tid. Vi arbetar enligt sedvanliga hygienrutiner för att minimera risk för eventuell smitta. Före coronapandemin fanns det och kommer i framtiden alltid att finnas överförbara sjukdomar som vi ska skydda oss alla ifrån. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller tillsvidare öppet för att finnas i våra patienters tjänst. 


Team Ihli har under 2019 blivit Lunda Tandvård!

Tandläkare Ihli Lindström har beslutat sig att trappa ner och för att ändå kunna arbeta kliniskt så mycket som möjligt har ägandeskapet och klinikledningen överlåtits till en ung kollega, Heidi Gross. Hon är en mycket duktig tandläkare med stor empati och hon kommer att driva kliniken i samma inriktning som tidigare gjorts med patienternas intresse och god omvårdnad i centrum. Ihli kommer att arbeta kvar på kliniken, i som jag hoppas många år till och vi kommer gemensamt att arbeta för att allt ska kännas så bra som möjligt för dig. Heidi är utbildad på Malmö Tandvårdshögskola och har tidigare arbetat inom Folktandvården.


I samband med ledningsbytet har vi även rekryterat en ny tandhygienist, Rebecka Odell, med en lång erfarenhet av att behandla problem med tandköttsjukdomar men även av undersökningar, tandstensborttagning och polering. Rebecka och vi tandläkare arbetar i nära samarbete, allt för att du skall få den tryggaste och bästa vården.


Varmt välkommen!

Bästa hälsningar,
Ihli & Heidi

Kontakt