Tandvårdsrädsla

Tandvårdsrädsla är vanligare än man tror och något som vi har lång erfarenhet av. Att besöka tandvården och få gjord den behandling man behöver ökar livskvaliteten livet igenom. Vi har ett genuint intresse i att få alla att komma till tandvården just för att öka livskvaliteten långsiktigt och bygga en positiv syn för framtiden.

Vi hittar alltid en väg. Det börjar alltid i samma ända - med en undersökning av munnen. När den är genomförd får du på ett konstruktivt sätt få veta hur det ligger till med din munhälsa och kommer tillsammans med dig att lägga upp en plan för hur vi ska nå målet med en frisk mun om det skulle behövas. Vi har många patienter som kommit till oss just för vårt engagemang och empatiska tillvägagångssätt.