Kvalitet

För oss är kvalitet ett viktigt område, därför arbetar vi kontinuerligt med dessa frågor. Allt för att ge dig den bästa tandvården. Vi vill ge dig som patient:

  • ett tryggt omhändertagande som genomsyras av omtanke, engagemang, förtroende och kvalitet.
  • en god, säker och smidig vård som präglas av hög professionell kompetens.
  • hög tillgänglighet och kontinuitet i kontakten med våra medarbetare.
  • tillgång till våra interna och externa nätverk inom olika vårdområden och specialiteter. För att säkerställa kvaliteten så certifieras mottagningarna enligt en intern kvalitetsmodell.

Certifiering är treårig och innefattar:

  • att årligen uppdatera verksamhetens rutiner
  • att aktivt arbeta med riskanalyser
  • att hantera och åtgärda avvikelser samt 2011 certifierade vi vårt ledningssystem enligt ISO 9001:2008 (kvalitet).